THE CENTER OF COMMUNITY HEALTHCARE EDUCATION IN HANOI

Tin tức hoạt động

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam thăm, chúc mừng sinh nhật Lão thành Cách mạng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Vũ Oanh
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam thành lập Ban Từ thiện Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam lần thứ nhất khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026)
Chương trình “2021 Sự thay đổi – Vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn”
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam: Kiện toàn bộ máy, tích cực hoạt động vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ