MEDIA CLUB FOR EDUCATION AND HEALTH CARE OF THE VIETNAM COMMUNITY

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Chiều ngày 27/11/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐ).

Tham dự buổi làm việc với đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Các ông/bà là Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam: TS. Lê Đình Tiến, PGS.TS.NGND. Nguyễn Võ Kỳ Anh, PGS.TS. Nguyễn Thị Chính, TS.BS.TTND. Lê Thị Hằng, TS. Vương Văn Việt, ông Vũ Việt Anh; Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là thành viên, hội viên của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam.

Empty

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Hội GDCSSKCĐ Việt Nam được thành lập ngày 25/12/2008, là tổ chức xã hội, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam, trên nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự trang trải các hoạt động, không vì lợi nhuận. Hội hoạt động với tôn chỉ, mục đích “Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”. Hội coi đây là sự nghiệp có ý nghĩa chính trị, nhân văn, đạo lý sâu sắc, trường tồn cùng dân tộc, nhằm góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đảm bảo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z4921227546897_f31f8fd24ae3996fb52bb329f16b8246

Chủ tịch GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại buổi làm việc

Trong buổi làm việc Phó Chủ tịch Thường trực Lê Đình Tiến thay mặt Trung ương Hội báo cáo những kết quả hoạt động của Hội đã đạt được trong 15 năm qua, đồng thời, đưa ra kiến nghị, đề xuất, mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội triển khai có hiệu quả các hoạt động GDCSSKCĐ trong thời gian tới.

149A6684 (1)_405x600

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Đình Tiến thay mặt Trung ương Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam 

Cụ thể, công tác xây dựng và phát triển Hội trong 15 năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận. Hội đã tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội. Hội có Cơ quan Trung ương, Tạp chí Sức khỏe cộng đồng, trang website; thành lập được Hội đồng khoa học, 9 Viện và 19 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, 3 khối chuyên ngành, 4 văn phòng đại diện tại các địa phương. Đặc biệt, Hội đã thành lập và kết nạp được hơn 3.000 các Liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ…đang hoạt động tại 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn hai triệu hội viên chính thức  tham gia thường xuyên vào phong trào chăm sóc và tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Trong thời gian qua, Hội đã chú trọng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức quần chúng, để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác GDCSSKCĐ. Việc phối hợp được thông qua các chương trình cụ thể về chăm sóc sức khỏe người dân và cộng đồng. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Y tế; các Hội, như: Khuyến học, Nam Y, Quân dân y, Bác sĩ gia đình, Người cao tuổi Việt Nam; Tổng hội Y học, Hiệp hội thực phẩm chức năng; Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam,... Sự hợp tác phối hợp này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần tích cực, hiệu quả trong triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

149A7513

Toàn cảnh buổi làm việc

Hội tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, như phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, quảng bá về hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe và hình ảnh của Hội, kêu gọi sự hỗ trợ. Hội đã vận động Hội Xúc tiến ngoại giao Nhật Bản tài trợ 20 xe cứu thương và phân phối cho các đơn vị hội viên liên kết để vận chuyển bệnh nhân, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 rất hiệu quả.

149A7538

Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân tặng quà lưu niệm cho Văn phòng Chính phủ

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã xây dựng phương hướng, đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới, đa đạng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, năng động, linh hoạt và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Chú trọng vùng sâu vùng xa khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Thứ hai, Hội sẽ tiếp cận và triển khai toàn diện hoạt động về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe toàn diện (sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và xã hội, sức khỏe môi trường) với các nội dung, hình thức, bước đi thích hợp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai hiệu quả các dề án, dự án về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát huy và phát triển y dược học cổ truyền; bảo vệ môi trường. Mở rộng áp dụng mô hinh, chương trình, kiến thức, kỹ năng về giáo dục sớm trẻ em.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác truyền thông về GDCSSKCĐ, xây dựng hình ảnh, thương hiệu và phát triển Hội, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe của Nhân dân.

Thứ tư, mở rộng quan hệ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp hợp tác, tuyên truyền, giới thiệu về sự nghiệp GDCSSKCĐ và hoạt động của Hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết. Tích cực triển khai công tác phản biện và giám sát xã hội.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội gắn với CSSKCĐ. Tích cực vận động, tìm kiếm nguồn kinh phí và cơ sở vật chất, đáp ứng các hoạt động thiết thực của Hội. Thành lập “Quỹ từ thiện vì cộng đồng” và từng bước đưa quỹ đi vào hoạt động.

Empty

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm với tập thể Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Nhân buổi làm việc ngày hôm nay, Trung ương Hội đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XII:

Xây dựng luật “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” trên cơ sở bổ sung, sửa đổi “Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989”; có cơ chế chính sách để đảm bảo mọi người dân đều được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế, quyền chăm sóc sức khỏe, khám, chữa và điều trị bệnh tật với chất lượng ngày càng cao hơn, thuận tiện và giá thành rẻ hơn; chính sách xây dựng các bệnh viện, trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi, tàn tật; tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong khám chữa và điều trị bệnh tật; phát huy vai trò của Y dược học cổ truyền.

Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về “vận động tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở” theo tinh thần của chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về "Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới", nhằm thực hiện xã hội hóa, hợp tác công - tư trong phối hợp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở; khuyến khích các thành phần trong và ngoài nước tham gia vào các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Chỉ đạo các Bộ, ngành, các tổ chức hội có liên quan phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội triển khai có hiệu quả các hoạt động GDCSSKCĐ. Chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm và hỗ trợ để triển khai mô hình giáo dục sớm trẻ em đã được Hội GDCSSKCĐ Việt Nam triển khai thành công ở một số địa phương.

Chỉ đạo cho Hội được tham gia làm thành viên “Ủy Ban quốc gia về Người cao tuổi”, vì người cao tuổi đang là đối tượng chủ yếu mà Hội đang triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Hội đạt được trong 15 năm qua, Trung ương Hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ liên quan quan tâm xem xét đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội GDCSSKCĐ Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Hoạt động của Hội những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, trước yêu cầu cấp bách nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, toàn thể cán bộ, hội viên trong Hội xác định: Tiếp tục đồng tâm hiệp lực, tích cực, nỗ lực cao hơn, nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng, phát triển Hội lớn mạnh, đẩy mạnh toàn diện hoạt động GDCSSKCĐ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nội dung cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam sẽ được chúng tôi phản ảnh trong những bài tiếp theo.

 

Nguồn tham khảo : Sức khỏe cộng đồng

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ