THE CENTER OF COMMUNITY HEALTHCARE EDUCATION IN HANOI

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Ngày 23/5/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III đã tiến hành Hội nghị thường kỳ tại trụ sở Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội, TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐ) đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cùng các Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cùng các Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Kết quả hoạt động công tác trong thời gian qua

Tập trung làm tốt một số công tác sau khi tổ chức thành công Đại hội

Hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội trình Bộ Nội vụ chuẩn y và phê duyệt Điều lệ bổ sung sửa đổi. Ngày 25/4/2022, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ Hội bổ sung sửa đổi. Triển khai tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ bổ sung sửa đổi. Ra Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực, Thường vụ Trung ương Hội. Hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Thường vụ và Thường trực.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác thường xuyên

1. Công tác xây dựng phát triển Hội:

Tập trung củng cố về nhân sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và cán bộ công tác trong cơ quan và đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Trung ương Hội. Hoạt động vận động, kết nối, phát triển hội viên được duy trì và phát triển thường xuyên... Tiếp tục triển khai các công việc đề nghị khen thưởng năm 2021. 

Tổ chức thẩm định và có quyết định thành lập một số đơn vị (Trung tâm GDCSSKCĐ Dung Hòa...). Tiếp tục nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định một số đơn vị mới. Ra quyết định Thành lập Ban Quản lý các dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” và một số các dự án khác. Tiếp tục triển khai thực hiện “Dự án Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá”..

Tiếp tục củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của một số đơn vị đã có: Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể Việt Nam (DSTT) - IRADSTT (thay đổi Viện trưởng và bổ sung nhân sự viện phó và cơ quan: NS Doãn Nho nghỉ, Thường trực cử PCT-TTK Nguyễn Thiện Trưởng kiêm nhiệm Viện trưởng Viện DSTT). Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Tích cực việc hình thành khối DSTT. Khối DSTT từng bước đẩy mạnh hoạt động sau khi tình hình dịch COVID-19 tạm lắng xuống; Viện Nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi và y tế cộng đồng - IEP” tổ chức ra mắt và ký kết hợp tác với nhiều đơn vị.

TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội GDCSSKCĐ báo cáo kết quả hoạt động của thường vụ trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội GDCSSKCĐ báo cáo kết quả hoạt động của thường vụ trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Các đơn vị vừa tiếp tục duy trì hoạt động GDCSSKCĐ, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Một số đơn vị tiếp tục tham gia phối hợp với địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. (Viện Nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi và y tế cộng đồng, Trung tâm GDCSSKCĐ Hòa Ái, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh).

Hội phối hợp tổ chức tốt các Hội thảo: Giáo dục sáng tạo và thích ứng đối với trẻ em trong thời kỳ bình thường mới do Viện IPD chủ trì tổ chức; Hội thảo “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì Sức khỏe cộng đồng” với sự hợp tác tài trợ của Công ty CP Ao Vua. Phối hợp với Viện Hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường tổ chức các hội thảo: Hỗ trợ pháp lý chi doanh nghiệp hậu COVID.

Tham gia với Cục quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế, viết bài chuẩn bị Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai chuỗi chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ làm đẹp.

3. Trong thời gian qua, Các ban chức năng của Văn phòng Trung ương Hội đã thực hiện và hoàn thành nhiều công việc, chuẩn bị nội dung cho Lãnh đạo Hội gặp, làm việc Thủ tướng Chính phủ. Tạp chí Sức khỏe cộng đồng phản ánh kịp thời, có chất lượng toàn diện các lĩnh vực về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, trong đó việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm giáo dục chăm sóc sức khoẻ và quảng bá hình ảnh về Hội được chú trọng, ấn phẩm Sức khoẻ Cộng đồng được xuất bản đúng kỳ hạn, nội dung phong phú, hình thức đẹp mắt.

4. Công tác tài chính có nhiều nỗ lực để đảm bảo hoạt động của Hội, đúng quy định của pháp luật. Công tác thu, nộp hội phí được đôn đốc, triển khai tích cực. Nhiều cán bộ, hội viên tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ công đồng, có những đóng góp, tài trợ thiết thực, quý báu, Hội rất trân trọng.

Phương hướng công tác trong thời gian tới

1. Cơ quan và các đơn vị, thành viên, hội viên tổ chức Quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và từng quý, tháng, trên cơ sở đề xuất chương trình hoạt động của từng thành viên Thường trực, Thường vụ.

2. Đẩy mạnh việc ký kết chương trình phối hợp hành động, công tác với các tổ chức, cơ quan có liên quan:

Cụ thể hóa các chương trình phối hợp đã được ký kết thành hành động thực hiện trong năm 2022, đặc biệt là Chương trình phối hợp với Bộ Y tế; Hoàn thiện, thống nhất nội dung và tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy Ban dân tộc Chính phủ; Tổng hội y học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn bị nội dung làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, để đi đến ký kết các chương trình phối hợp hoạt động.

3. Hoàn thành công tác Khen thưởng nhân Đại hội III và năm 2021. Triển khai Kiểm tra công tác Tài chính Hội.

4. Công tác xây dựng, phát triển Hội:

Chấn chỉnh, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan: Thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ III, Điều lệ bổ sung sửa đổi đã được phê duyệt (ngày 25/4/2022), Hội có chức danh Tổng Thư ký thay cho Thường trực. Vì vậy, từ nay, chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký sẽ thay thế cho chức danh Phó Chủ tịch Thường trực: Chức danh TS Nguyễn Thiện Trưởng là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, đồng thời có chức danh Phó Tổng thư ký theo lĩnh vực công tác. Các thành viên Thường trực, Thường vụ từng bước chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công.

Phó Chủ tịch Vũ Việt Anh đã trình bày bộ nhận diện, logo của Hội

Phó Chủ tịch Vũ Việt Anh đã trình bày bộ nhận diện, logo của Hội

Từng bước củng cố tổ chức nhân sự cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phụ trách các Ban trực tiếp tuyển người, xây dựng chương trình kế hoạch công tác và chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Các ban và hội đồng chuyên môn được thành lập khi có nhu cầu cụ thể. Cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, giao ban tuần, trực cơ quan, công tác thông tin, họp triển khai công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh vận động, kết nối, phát triển hội viên, thành lập đơn vị mới

Sửa đổi, bổ sung Quy định thành lập đơn vị pháp nhân, thành lập chi hội, câu lạc bộ trực thuộc; quy chế quản lý và phát thẻ hội viên, với yêu cầu tăng cường kết nối và phát huy vai trò, hiệu quả của đơn vị thành viên, hội viên trong hoạt động GDCSSKCĐ. ..

Kiệm toàn, củng cố hoạt động các đơn vị theo hướng năng động và hiệu quả

Tiếp tục theo dõi chỉ đạo củng cố Hội GDCSSKCĐ Thái Bình, Nghệ An; Hỗ trợ giúp đỡ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Yên Bái thành lập Hội tỉnh. Củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động các viện, trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng Đông Nam dược và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - ARISP, Viện Nghiên cứu ứng dụng dưỡng sinh tâm thể - IRADSTT, Câu lạc bộ đại sứ vì sức khoẻ cộng đồng - Wecho), ...Tổ chức ra mắt Đề án "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng đồng" và Ban Quản lý các Dự án chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tích cực vận động, phát triển hội viên cá nhân và tập thể. Việc thành lập các đơn vị mới (viện, trung tâm, chi hội...) phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của Hội trong gia đoạn mới. Thành lập Ban Thiện nguyện Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đẩy mạnh triển khai hoạt động. Triển khai công tác chuẩn bị để thành lập Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Khối Dưỡng sinh tâm thể. Vận động kết nạp nhiều thành viên là các tổ chức DSTT, các doanh nghiệp...

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức sự kiện về giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và quảng bá hình ảnh Hội: 

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt 2-3 sự kiện hoặc hội thảo về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trong 6 tháng cuối năm. Kết nối với nhiều cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động GDCSSKCĐ và hình ảnh của Hội.

Tập trung vào một số sự kiện chương trình: Tiếp tục phối hợp với Bộ GDĐT đẩy mạnh triển khai chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực Sức khỏe sắc đẹp theo kế hoạch đã đề ra; Tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế không thuốc lá và Tuần lễ Việt Nam không thuốc lá; Lập kế hoạch tổ chức “Ngày hội sức khỏe cộng đồng và chỉ đạo các đơn vị từng bước triển khai các hoạt động cụ thể.

6. Đẩy mạnh công tác phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các chủ trương chính sách của Nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

7. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị

Tổ chức các Hội nghị Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành thường kỳ theo đúng quy chế làm việc. Chuẩn bị để tổ chức các hội nghị về công tác đào tạo; hội nghị với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; hội nghị với các đơn vị thành viên là các công ty.

8. Hoàn thiện và tiến hành Đăng ký bản quyền bộ nhận diện Hội, hướng dẫn các đơn vị trong Hội quản lý, sử dụng. Biên soạn catalog giới thiệu về Hội.

9. Công tác tài chính hội

Thực hiện chủ trương chung của Hội, các đơn vị liên quan từng bước tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trình Bộ Nội vụ cho phép thành lập ”Quỹ từ thiện vì cộng đồng”. Sau khi có Quyết định thành lập, sẽ từng bước đưa Quỹ vào hoạt động một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh hoạt động công tác tài chính theo quy định của Hội và pháp luật. Nâng cao vai trò trách nhiệm đóng góp của các thành viên Thường trực, Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghiên cứu bổ sung sửa đổi quy chế công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất của Hội, tăng cường nguồn thu, chấn chỉnh việc thu lệ phí, hội phí; chi tiêu tiết kiệm, đảm bảo chi phí cơ bản cho các hoạt động của Hội.

10. Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập Hội:

Làm 01 bộ phim về truyền thống 15 năm của Hội; Biên tập xuất bản cuốn kỷ yếu về Hội; Biên soạn và xuất bản 1 đến 2 cuốn sách về GDCSSKCĐ và về sự phát của Hội. Phát động trong toàn Hội viết về các hoạt động GDCSSKCĐ, những kỷ niệm sâu sắc, ấn tượng, những gương người tốt, việc tốt... trong GDCSSKCĐ và xây dựng phát triển Hội trong 15 năm qua.

Trên Hội nghị, Phó Chủ tịch Vũ Việt Anh đã trình bầy bộ nhận diện, logo của Hội. Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Phan Tài Cừ báo cáo về công tác kiểm tra được triển khai trong thời gian qua và kế hoạch kiểm tra trong những tháng tới.

Uỷ viên Thường vụ, BS. Đỗ Nam Khánh - Trưởng Ban Phát triển cộng đồng phát biểu tại hội nghị

Uỷ viên Thường vụ, BS. Đỗ Nam Khánh - Trưởng Ban Phát triển cộng đồng phát biểu tại hội nghị

Uỷ viên Thường vụ, BS. Đỗ Nam Khánh - Trưởng Ban Phát triển cộng đồng đề xuất: "Để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hội tốt hơn nữa, thì cần phải có một bài hát làm "Bài Hội ca". Qua đó, các chương trình, hoạt động do Trung ương Hội, các hội viên, thành viên tổ chức, đặc biệt là các sự kiện cộng đồng, bài hát này cần được biểu diễn. Như vậy, góp phần xây dựng nét văn hoá riêng của Hội và thương hiệu của Hội được cộng đồng đón nhận tốt hơn".

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe báo cáo về việc thành lập Quỹ từ thiện vì cộng đồng (Tên viết tắt: Quỹ vì cộng đồng), Quỹ sẽ có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật. Trụ sở dự kiến tại Cung Trí thức Hà Nội - Văn phòng Trung ương Hội. Quỹ thành lập nhằm mục đích thực hiện các cuộc vận động hỗ trợ quyên góp các chương trình, đề án sức khỏe cộng đồng, kiến tạo, giúp đỡ các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn bị thiên tai, bão lụt tại các địa phương, đặc biệt là cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa. Quỹ từ thiện không chỉ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà kiến tạo để họ vượt lên khó khăn. 

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ, quyên góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động đầu tư kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Quỹ hoạt động trên phạm vi cả nước. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trên nguyên tắc: Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quỹ có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Quỹ có chức năng, nhiệm vụ: Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ mục đích của Quỹ, phù hợp quy định của pháp luật. Tiếp nhận, quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

Hiện, Quỹ đã có 3 sáng lập viên gồm: Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng và Công ty cổ phần Tập đoàn LMD.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III tham gia Hội nghị thường kỳ

Ban Thường vụ Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III tham gia Hội nghị thường kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân, cho biết: "Trong thời gian vừa qua, sự đóng góp của mọi người đã hoàn thành được rất nhiều mục tiêu thường vụ đặt ra. Tôi đề nghị, chúng ta xây dựng chương trình kế hoạch công việc phải từ mỗi người, trước hết từ các vị chức sắc, các vị có trách nhiệm trong cơ quan trung ương Hội. Về Quỹ vì cộng đồng, đây là một tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động độc lập do Hội sáng lập. Hoạt động của Quỹ liên quan đến tôn chỉ mục đích và hoạt động của Hội rất nhiều. Quỹ ra đời sẽ là cơ hội để chúng ta tổ chức bộ máy chuyên nghiệp hơn, có năng lực, đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động của Hội. Trong thời gian tới, Hội và Tạp chí sẽ cố gắng thúc đẩy để Quỹ sớm đi vào hoạt động".

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ông Lương Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LMD phát biểu tại hội nghị

Ông Lương Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LMD phát biểu tại hội nghị

quy3

 

(Nguồn: Sức Khỏe Cộng Đồng)

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ