THE CENTER OF COMMUNITY HEALTHCARE EDUCATION IN HANOI

Hội đồng quản lý HANCHE họp triển khai một số hoạt động quan trọng 6 tháng cuối năm

Ngày 13/7/2020, Hội đồng quản ý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội tổ chức họp công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm, bàn triển khai Hội nghị sơ kết công việc 6 tháng đầu năm và kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm.


Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội cùng đại diện các phòng ban, đơn vị của Trung tâm. Ông Vũ Việt Anh – Phó Chủ tịch Trung ương Hội – Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội chủ trì cuộc họp.


Ban Tổ chức Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội đọc Quyết định bổ nhiệm

Đại diện một số phòng ban, đơn vị thuộc Trung tâm đã có những báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai công việc 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Đề án “Phát triển mạng lưới Chi nhánh Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại quận/huyện” được đưa ra thảo luận, Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc cùng toàn thể các thành viên đều đánh giá sự cần thiết, ý nghĩa của việc phát triển mạng lưới Chi nhánh, cơ sở.

Ông Vũ Việt Anh – Phó Chủ tịch Trung ương Hội – Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm
Ông Vũ Việt Anh – Phó Chủ tịch Trung ương Hội – Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm

Tại cuộc họp, ông Vũ Việt Anh thay mặt Trung ương Hội trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội. Ông Vũ Quang Thái đã có những phát biểu cảm ơn Trung ương Hội đã tin tưởng, tạo điều kiện để ông có môi trường công tác tốt. Ông cam kết sẽ nỗ lực cùng Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc lãnh đạo, củng cố, xây dựng Trung tâm.

Ông Vũ Quang Thái phát biểu tại cuộc họp
Ông Vũ Quang Thái phát biểu tại cuộc họp

Thay mặt Trung ương Hội nói chung và Trung tâm nói riêng, ông Vũ Việt Anh gửi lời chúc mừng ông Vũ Quang Thái. Ông phát biểu tin tưởng và mong muốn ông Vũ Quang Thái trong cương vị mới cùng với Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc và các thành viên xây dựng, củng cố Trung tâm ngày một vững mạnh, phát triển. Qua đây, ông cũng đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Trung tâm, chỉ đạo, động viên các phòng ban, cán bộ nhân viên Trung tâm đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung của Trung tâm.


Các thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội

Qua cuộc họp, Ban lãnh đạo Trung tâm đã bàn bạc, thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công việc 6 tháng đầu năm và kế hoạch công việc trong 6 tháng cuối năm.


Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội và đại diện các phòng ban, đơn vị của Trung tâm

By Hanche

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ