THE CENTER OF COMMUNITY HEALTHCARE EDUCATION IN HANOI

HANCHE khai trương cơ sở Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Thạch Thất, Hà Nội

Ngày 25/10/2020, đoàn công tác của Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội đã tham dự buổi khai trương Cơ sở Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội (cơ sở Kim Quan).


Ông Nguyễn Thế Nghị - thành viên Ban Tổ chức đọc quyết định thành lập cơ sở Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kim Quan

Bà Trần Thị Kiều – Thành viên Hội đồng quản lý, quyền Giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ, nhân viên Trung tâm đã đến chúc mừng và công bố Quyết định.

Cơ sở Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp các tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các dịch vụ, sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chăm sóc khỏe cho cộng đồng, góp phần cùng Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Ngành Y tế, Giáo dục thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.


Bà Trần Thị Kiều – Thành viên Hội đồng quản lý, quyền Giám đốc Trung tâm phát biểu

Tại buổi lễ Lãnh đạo Trung tâm và Ban Tổ chức Trung tâm đã công bố quyết định thành lập Cơ sở và quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Cơ sở.

Ông Lê Xuân Hộ - Giám đốc Cơ sở đã phát biểu cảm ơn, cam kết sẽ chấp hành chỉ đạo của Trung tâm và tổ chức hoạt động cơ sở tuân thủ các quy pháp luật và các quy định của Trung tâm.


Bà Đinh Kim Quy - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu

Bà Trần Thị Kiều thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm chúc mừng các cán bộ, nhân viên Cơ sở Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kim Quan. Bà phát biểu tin tưởng và mong muốn tập thể Cơ sở đoàn kết, xây dựng Cơ sở phát triển vững mạnh, là Cơ sở  điển hình để nhân rộng phát triển ra cả nước…


Đoàn công tác của Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội tặng hoa chúc mừng khai trương cơ sở Kim Quan

Sau buổi khai trương, đoàn Lãnh đạo Trung tâm cùng Ban thiện nguyện Trung tâm đã tham gia chương trình thiện nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại chùa Quan Âm huyện Đông Anh, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn công tác trong ngày 25/10/2020:


Chương trình thiện nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại chùa Quan Âm huyện Đông Anh, Hà Nội

By Hanche

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ